محصولات کشاورزی
1402-06-05

فرمولاسیون سم قارچ کش

فرمولاسیون سم قارچ کش در دنیای امروز که کشاورزی نقشی اساسی در اقتصاد جهانی و امنیت غذایی ایفا می کند، اهمیت حفاظت از محصولات را نمی توان نادیده گرفت. یکی از تهدیدات اولیه برای محصولات در سراسر جهان، تکثیر قارچ ها است که می تواند عملکرد را به شدت کاهش دهد و بر کیفیت محصول تأثیر بگذارد. با توجه به این نگرانی، شرکت شیمی مهندسی شکوه پرواز پاژ با ارائه دانش فنی تخصصی و فرمولاسیون سم قارچ کش ها در خط مقدم نوآوری قرار دارد. […]
1402-05-29

فرمولاسیون کود فروت ست

فرمولاسیون کود فروت ست فرمولاسیون کود فروت ست معمولاً شامل ترکیب متعادلی از مواد مغذی ضروری مانند نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) است که اغلب با مواد معدنی کمیاب تکمیل می شود. توسعه چنین کودی مستلزم درک نیازهای تغذیه ای گیاهان میوه دار در مراحل مختلف رشد آنها است. این دانش برای ایجاد یک ترکیب مفید که بتواند به طور موثر از پیشرفت از مرحله گلدهی به مرحله باردهی پشتیبانی کند، حیاتی است. هدف این است که عرضه متعادلی از مواد مغذی ضروری […]