ایده های درخشان
1400-11-30

فرمولاسیون مایع ظرفشویی گیاهی

فرمولاسیون مایع ظرفشویی گیاهی مهندسین ما در شرکت شیمی مهندسی شکوه پرواز پاژ برای اولین بار در ایران به فرمولاسیون مایع ظرفشویی گیاهی دست یافته اند . به جرأت می توانیم بگوییم تاکنون برای شستشوی ظروف ، فرمولاسیونی ارگانیک و صد در صد گیاهی تحت عنوان مایع ظرفشویی به جامعه ارائه نگردیده است .  آنچه در این رابطه مشاهده شده است بر پایه سدیم لوریل اتر سولفات ( تکزاپون ) بوده که با اضافه کردن عصاره هایی گیاهی به آن عنوان ارگانیک و گیاهی داده […]